top of page
bgImage

                          ​      Contact met GeneZijde 

Het is algemeen bekend dat wij als mens sterfelijk zijn en dat het leven op aarde vergankelijk is. Hierdoor is het leven gebonden aan tijd en vaak een race tegen de klok. Afspraken, beloftes en de vele verplichtingen en afleidingen zorgen ervoor dat we geen tijd te verliezen hebben. We worden zelfs min of meer gedwongen om tijd te beschouwen als een tegenstander, waardoor we genoegen nemen met oppervlakkige kennis. Er wordt gezegd dat rust roest en dat we tijd als geld moeten beschouwen, wat ervoor zorgt dat het leven bestaat uit op zichzelf staande gebeurtenissen. Deze manier van leven beschrijft de collectieve gedachte, dat we alles uit dit leven moeten halen voor dat we sterven. Deze denkpatronen voorkomen dat we aandacht besteden aan onze persoonlijke harstverlangens. We zitten als het ware gevangen in de illusie van beperkingen, waardoor de magie van de wonderlijke gebeurtenissen ons ontgaan. Zodra we anders leren denken zal de dood niet langer het einde zijn en een stervensproces geen vorm van leven zijn, dat we angstvallig ontkennen en voor ons uitschuiven.

 

In de wereld van materiele welvaart is het ondenkbaar dat er leven is na de dood, ondanks de wetenschap dat een ziel het eeuwige leven heeft. Op het moment dat een dierbare sterft wordt het leven tijdloos en komen toekomst en verleden samen. Op dat moment worden we ingehaald door de kwaliteit van het leven, die ons leert dat er wijsheid leeft voorbij oppervlakkige kennis. Op het moment dat een dierbare sterft staan we open voor het leven na de dood, zelfs als we daar niet in geloven. Op dat moment ontmoeten we de onsterfelijke ziel, die het sterfelijke lichaam verlaat en overgaat naar een wereld aan gene zijde.

 

Tijd is een cruciale factor om aandacht te kunnen geven aan wat werkelijk belangrijk is. Met tijd komt raad, wat wil zeggen dat rust essentieel is om de kwaliteit van het leven te kunnen ontdekken. De tijd bepaalt of we afscheid hebben kunnen nemen of dat een dierbare ineens bij ons is weggehaald. Tijd is het leven dat je wordt geschonken. Tijd kan een vijand zijn waartegen je je verzet, maar kan ook een metgezel zijn die je helpt, zodat verdriet een weg kan vinden om afscheid te kunnen nemen. Onverwerkt verdriet is namelijk als stilstaand water, dat brak wordt waarin alles wat leeft sterft.

 

In de tijdloze ruimte van rust kun je contact maken met de overledenen, zodat zij je kunnen laten weten hoe het ze vergaat. Ze willen graag contact met je maken en misschien heb je al het gevoel gehad dat ze bij je zijn of zijn geweest, maar kon je hun boodschappen niet ontvangen. Het contact met een overledene zal alle gemoederen tot bedaren brengen en zelfs vreugde schenken.

Elke overledene wordt door een gids of een dierbare begeleid naar het licht. Door deze begeleiding vergaren ze wijsheid, die ze maar al te graag met ons willen delen. In deze spirituele wereld groeit de grote kracht van mededogen, omdat de overledenen zich bewust worden dat het aardse pad zeker niet de gemakkelijkste weg is om verlichting te bereiken.

 

Als Mental medium wil ik je met veel toewijding helpen om contact te maken met Gene Zijde. Door dit contact kan verdriet worden verwerkt en krijg niet alleen jij, maar ook zij, aan Gene Zijde, rust. Deze rust zorgt voor innerlijke vrede waardoor je de geschenken van het leven weer kunt ontvangen. Dit zijn de boodschappen die je willen bewegen om je bestemmingen te vervullen.

 

Als Mental Medium maak ik geen gebruik van hulpmiddelen zoals tarotkaarten, pendels of foto's, maar sta ik puur, via zintuigelijke waarneming in verbinding met Gene Zijde.

Voor een individuele sessie kun je gebruik maken van het contactformulier.

 

 

 

 

 

 

bgImage

De eerste taal die je sprak was universeel,

omdat het ging over liefde.

bottom of page