top of page
bgImage

Dierenfluisteraar

Van de natuurlijke wereld zijn het de dieren die het meest tot onze verbeelding spreken.

Dieren zijn net als mensen, veelzijdig in hun vermogens en specifiek in hun gedrag. Ze ontwapenen ons ego, waardoor ze de buitengewone kracht hebben om als een spiegel te kunnen functioneren. Als mens zijn we het enige ras dat is gezegend met verstandelijke vermogens. De reden dat ik het verstand benoem als een zegening heeft te maken met de diepere betekenis van alle duale krachten op aarde. Dieren zijn onmiskenbaar in wie en wat ze zijn en ze doen precies waarvoor ze naar de aarde zijn gekomen. Ze hebben geen verstand, waardoor ze enkel vanuit hun hart kunnen leven en altijd eerlijk en oprecht zijn. Hierdoor is elk dier een leermeester en een bron van inspiratie, waardoor we hun kracht in onszelf kunnen ontdekken.

 

Er is zo veel te vertellen en zo weinig te begrijpen. De natuur spreekt een taal die alleen het hart kan verstaan en die alleen gehoord en gezien kan worden via verbeelding. De natuur is in staat het verstand te verbijsteren. Het verstand kan niet worden stilgelegd, maar het is wel mogelijk om neerwaartse gedachtepatronen vanuit het hart te transformeren. Dit vergt een enorme discipline, die alleen bereikt kan worden als je gelooft in de magie van het ongewone. Ook jij bent in essentie een natuurlijk schepselwezen, net zoals de dieren, de bomen of de planten dat zijn. Dit wil zeggen dat je van nature bent verbonden met de scheppende kracht die jou creëerde, zonder dat je daar een inspanning voor moet leveren. Deze scheppende kracht is vertegenwoordigd in elke fysieke verschijningsvorm, waarmee het leven aangeeft dat elk schepselwezen gelijkwaardig is, ondanks de grote verschillen in herkomst, ras of cultuur. Het is voldoende om aan het leven deel te nemen, zoals de dieren dat doen. Het zoeken naar verklaringen of oplossingen zorgt ervoor dat het verstand blijft domineren en het hart een ondergeschikte rol blijft spelen. Het leven zal je via de dieren helderheid verschaffen en je inwijden in haar geheimen, wanneer je daar voor kiest. 

Dieren vormen een brug tussen hemel en aarde en geven je het vertrouwen om elke hindernis te overbruggen. Door de specifieke kracht van dieren leer je de natuurlijke wereld kennen en ben je in staat om evenwicht te scheppen in je menselijke natuur. Een dier is gelijkwaardig aan de mens voor wat betreft zijn plaats in de ‘Heilige Cirkel’ van het leven. Je hebt als mens in potentie de kracht van elk dier in huis. Dit zijn de potentiële krachten waarvan je nog geen gebruik maakt. Door er aandacht aan te schenken kun je het vermogen ontwikkelen om je te verbinden met de specifieke kracht van deze verwanten. Dit betekent dat er een natuurlijke relatie ontstaat tussen jou en hen. Hierdoor krijg je zicht op wat je inspireert, zonder vooraf je intenties te beoordelen op de haalbaarheid en toepasbaarheid in de maatschappelijke wereld.

dieren als leermeester

Dieren nemen je mee naar binnen, zodat je een intieme relatie met jezelf aan kunt gaan. Vanuit hun vertrouwde status brengen zij je in contact met de liefde voor jezelf en sporen ze je aan om de vertrouwde wereld van gedachten te verlaten en een nieuwe manier van denken te ontwikkelen. Door aandacht te geven aan de dieren leer je obstakels te herkennen, waarvan je gedachten geen weet hadden maar je wel door het hart werden ingefluisterd. Het is niet gemakkelijk om in een spiegel te kijken. Elk dier blinkt uit in zijn eigenheid en zal je iets goeds vertellen over jezelf. Ze spreken tot je verbeelding, waardoor je jezelf in hen gaat herkennen. Ze geven je een gevoel van veiligheid. Ze vertegenwoordigen je dromen waarin hun specifieke krachten worden uitgebeeld. Dromen zijn veilig door de relatie met de natuurlijke wereld. Dieren hebben geen denkvermogens en zijn dus niet in staat om je te misleiden, te bedriegen of te denken beter te zijn. Deze energieoverdracht zal je hart openen en levenskracht geven, waardoor jouw unieke natuur meer betekenis gaat krijgen. De natuur is namelijk meer als wat je er van kunt denken. Wanneer je leert luisteren zal ze je onophoudelijk toespreken. De menselijke handicap is zijn rede en zijn wil om te begrijpen. Hierdoor vergeet hij te luisteren, te voelen, te ervaren en daadwerkelijk deel te nemen aan het leven.

Als kind droomde ik weg in mijn verbeelding, terwijl ik met mijn dierenkwartet speelde. Ik zocht daar de dieren op, maakte en sprak met ze. Ik had elk dierenkwartet dat verkrijgbaar was, want geen enkel dier mocht ontbreken. Normaal wordt dit spel met meerdere personen gespeeld, maar mijn dagelijkse interesse en mijn verbeelding werd niet gedeeld door mijn omgeving. Gaandeweg verzon ik een spelvorm en leerde zo hun specifieke kwaliteiten en gedragingen kennen. Elk dier sprak tot mijn verbeelding, waardoor ik hun uiteenlopende krachten ging ervaren. De vreugde die ik beleefde was groter dan de zorgen, die ik als opgroeiende puber zou moeten hebben. Door gebruik te maken van mijn passie heb ik mijn eerste boek kunnen schrijven en is een kinderwens in vervulling is gegaan. Dit boek heeft de titel: 'De zoektocht naar een visioen' en beschrijft de relatie met de magische wereld, die leeft voorbij wat bekend is.

 

Als Dierenfluisteraar begeleid ik je bij het aangaan van een intieme relatie met dieren:

dieren als leermeester

 

De relatie met een dier in je fysieke omgeving

Huisdieren geven extra diepgang aan het dagelijks leven. Hun aanwezigheid brengt een extra dimensie in ons leven, waar we als individu in wezen naar verlangen. Dit verlangen heeft te maken met het gemis van de relatie met de natuurlijke wereld. Dieren zijn een spraakmakend voorbeeld van het mysterie, die door de natuur wordt belichaamd. Net zoals wij verlangen om met onze huisdieren te kunnen communiceren, verlangen zij dat ook. Huisdieren willen ons duidelijk maken, dat het gezin voor hen ook een thuisbasis vormt. Het zijn niet voor niets onze verwanten en ze zijn zeer dankbaar dat ze als een volwaardig lid mogen deelnemen aan het gezinsleven. Huisdieren willen niets liever als gehoord worden, omdat zij geen onderscheidt maken in hiërarchie of status. Dieren kunnen je aankijken alsof ze je iets willen vetellen en op die momenten doen ze dat ook. Huisdieren kunnen echter alleen via gedrag communiceren, waardoor onbegrip en onwetendheid er vaak voor zorgen dat er fricties ontstaan. Wanneer we problemen hebben met onze huisdieren komt dat doorgaans door hun gedrag verkeerd te interpreteren. Tijdens mijn begeleiding maak ik zowel fysiek als energetisch contact met je huisdier. Na die ontmoeting geef ik opheldering vanuit het gezichtspunt van het huisdier en leer je op een intiemere manier met hem of haar omgaan.

 

De relatie met overleden dieren

 

Het leven stopt niet na de dood. Het is enkel de fysieke vorm die als energie verder leeft. Dieren leven in het moment van de dag en kennen geen verleden, waardoor er ook geen toekomst bestaat. Deze manier van leven komt van het hart dat door de ziel wordt geïnspireerd, wat voor ons een voorbeeld is van volledige overgave. Hierdoor vormt de dood geen bedreiging, maar een fase van vernieuwing en een verandering van leven. Dit is de zienswijze, die weet dat een hartverbinding een energetische band is die tijd en ruimte overstijgt, waardoor een huisdier na zijn overlijden als gids bij ons blijft. Als dierenfluisteraar verbind ik me met de liefde die stroomt tussen jou en je overleden dierbare en maak ik contact, waardoor ik kan luisteren naar wat je huisdier je wil vertellen.  

dieren als leermeester
dieren als leermeester

 

De relatie met je totem en krachtdieren

Een totem is een specifiek dier, die je als levensgids begeleidt gedurende het leven op aarde. Dit dier is al bij je vanaf je geboorte en zal je op je sterfbed voorgaan naar Gene Zijde. Dit specifieke dier ervaar je als pure liefde, die een aantrekkingskracht heeft die je niet kunt weerstaan. Een Totem heeft een kracht die jij in potentie ook hebt. Jullie zijn een twee-eenheid, die in de thuiswereld is gevormd om je leven op aarde invulling te kunnen geven en je van jouw uniciteit bewust te maken.

Een krachtdier is een specifiek dier, dat je een bepaalde tijd begeleidt, om je door situaties te leiden die als een blinde vlek je zicht beperken. Het dier verkiest zelf om jou terzijde te staan, waardoor het belangrijk is om geloof te hechten aan je intuïtie en voorgevoelens. krachtdieren kondigen zich aan op de meest uiteenlopende manieren, zoals ze dagelijks kunnen verschijnen, in dromen, in gedachten en in je verbeelding. Dit kunnen dus ook dieren zijn die in legendes en fabels voorkomen. In je verbeeldingswereld bestaan geen beperkingen en geen onmogelijkheden, waardoor deze dimensie je kan meenemen naar de diepere lagen van bewustzijn. Daar vindt je de antwoorden op vragen waarvan je je niet bewust bent.

  In een rustige en ontspannen sfeer wordt je begeleid naar je verbeeldingswereld en leer je contact te maken met je totem of je krachtdieren. Je krijgt begeleiding bij het onderhouden van deze contacten, waardoor de tijd een bondgenoot wordt en de boodschappen van de krachtdieren hun weg naar jou kunnen vinden.

 

Werken met het dierenorakel van de medicijnkaarten

dieren als leermeester

 

Onthullingen van jouw essentie

Elk dier is een orakel en samen geven zij vorm aan het gouden orakel. Jij bent dat gouden orakel, dat vanuit verwantschap in kracht is verbonden met alle dieren. Deze kracht is versluierd door een waas van misvattingen, die je als overtuigingen weghouden van de vrije natuur binnen in jezelf. Door alle talenten vorm jij een mysterie en helpen de dieren je om dit ondoordringbare labyrint te volgen, zodat alles wat onontkoombaar is je helderheid en vreugde kan schenken. De dieren van dit orakel maken je bewust van de dieperliggende gevoelens, die als innerlijk weten jouw unieke geloof vormen. Ze nemen je mee naar binnen en ontlasten je onderweg van de bagage, die je onbewust in een energetische rugzak hebt verzameld. De vrijheid wacht op je door de waarheid te ontdekken, die als jouw geloof ligt verankerd in de essentie van je ziel.

binnen en ontlasten je onderweg van de bagage, die je onbewust in een energetische rugzak hebt verzameld. De vrijheid verwacht je.

De vrijheid wacht op je door de waarheid te ontdekken, die als jouw geloof ligt verankerd in de essentie van je ziel.

Kaartleggen is een fysieke manier om energie vorm te geven. Energie is onophoudelijk in beweging, om je te inspireren te doen wat als bestemming is beschreven. Dieren spreken tot de verbeelding, waardoor ze je gedurende deze kaartlegging zullen toespreken om je mee naar binnen te nemen en jouw unieke erfgoed terug op te eisen.

Elke individuele behandeling van ongeveer anderhalf uur bedraagt 70 euro

bgImage

Spiritualiteit wil zeggen dat alles wat leeft een spirit heeft

en dat daarom alles met elkaar is geconnecteerd.

bottom of page