top of page
bgImage


Terra Nova


Een nieuwe wereld 

Wij zijn Sandra en Daniël en in de versmelting van onze liefde is Terra Nova geboren.

Met deze geboorte is onze oorspronkelijke droom in vervulling gegaan, een droom die we beiden ons gehele leven als een intens verlangen hebben gekoesterd. Met Terra Nova staan we aan de wieg van een nieuwe wereld, waar de essentie van elke ziel wordt gerespecteerd en elke verschijningsvorm een unieke plaats bekleedt. Als instrument van de lichtwereld creëren we een vruchtbare voedingsbodem, waarin het zaadje van de toekomst zich in alle veiligheid kan nestelen. Dit is de spirituele 

wereld die wordt verankerd op Aarde, waardoor elke levensboom kan opgroeien zoals is beschreven in de essentie van de ziel.  

mijn gids en levenstotem

Ik ben Daniël en al vanaf de geboorte staat mijn leven in het teken van een intieme verbondenheid met natuurlijke wereld. In het bijzonder heb ik met de dieren een sterke verbinding. Ik verzamelde alles wat met de dieren te maken had en ik bezocht op mijn kleine fietsje veelvuldig een dierentuin, die toen nog op redelijke afstand aanwezig was. De Natuur is altijd al mijn thuisbasis geweest en in haar omgeving kwam ik tot leven. Mijn eerste verdriet was als een soort ontwaken, een pijnlijke ontnuchtering, toen oude bomen hun plaats moesten afstaan voor de betonnen wegen van welvaart. Ik ervaarde die eerste veranderingen als de afsplitsing van de natuurlijke wereld, die mijn leven tot dan invulling had gegeven. Op een confronterende manier werd me duidelijk gemaakt, dat het mens-worden van essentieel belang is om waarachtig invulling te kunnen geven aan de bestemming van mijn essentie. Het was de enige manier om invulling te kunnen geven aan de passie die door me heen stroomde.

Als jonge man werd ik geacht om keuzes te maken voor mijn toekomst, terwijl ik de grootste moeite deed om de vreugde te zoeken in het dagelijkse leven. Ik voelde me een vreemde eend in de bijt en zocht naar manieren om aan een identiteit te kunnen ontsnappen. Er was niets waaraan ik me kon optrekken. Ik wilde dierenarts worden, maar studeren was een inspanning die ik nooit meester ben geworden. Door mens te kunnen worden verdwenen de dieren naar de achtergrond, waarin ik altijd mijn toevlucht had gezocht en besloot ik in het leven te stappen. Als een geboren avonturier ontmoette ik mijn angsten, die de wereld binnen in mezelf steeds inzichtelijker maakten. Na veel omzwervingen heb ik mijn vrouw Sandra mogen ontmoeten. Zij belichaamt mijn oorspronkelijke droom en in haar liefde kan ik zijn wie ik ben. Zij is de kracht die me door de vele dimensies van licht leidt om de boodschappen van de natuurlijke wereld te kunnen ontvangen. Haar liefde beantwoordt mijn verlangen om te doen waarvoor ik mens wilde worden. Nu begrijp ik het gevoel wat niet in woorden kan worden beschreven, namelijk de eenheid van liefde, die twee zielen verenigt in één lichaam. Als ik naar Sandra kijk zie ik mezelf en voel ik me weer heel. Nu ik kan terugkijken zie ik mijn toekomst en begrijp ik, dat wat was nog steeds is en altijd zal zijn. 

mijn gidsen

Ik ben Sandra en vanaf het moment dat ik mijn eerste stappen op aarde zette was ik me bewust van het feit, dat er nog andere dimensionele werelden bestonden dan enkel de aardse sferen. De herinneringen aan mijn thuiswereld vormden het web van leven door heel mijn bestaan, waardoor ik steeds op zoek was naar de connectie met de lichtwereld, mijn gidsen en de vreemde wezens van licht, waarvan ik veel later besefte dat het engelen waren. Deze manifestaties en visioenen verschenen niet willekeurig, maar hielpen mij eraan herinneren dat ik bestond en dat mijn spirituele pad verweven was met mijn aardse leven. Het besef dat er meer is dan alleen de Aarde is ontstaan door het contact met mijn levensgidsen. Ze moedigden me aan om verder te kijken dan de fysieke manifestaties. Mijn eerste contact met Genezijde ontstond door mijn fascinatie voor het stervensproces en de dood. In mijn drang om meer te weten verdiepte ik me in de wereld van energie, kleur, frequentie en trilling. De eerste 30 jaar van mijn leven werd ik geconfronteerd met de onwil van mijn omgeving, mijn familie.... die me veroordeelde om mijn anders-zijn en anders denken. Vanaf dat moment besefte ik, dat ook de aardse spiritualiteit en hoe dat geloof door anderen beleefd werd, ik mijn gevoelsaspecten niet meer konden staven. Hierdoor maakte ik me los van de bestaande structuren en startte met de zoektocht naar mezelf en reisde steeds dieper in mijn herinneringen. Na jaren van omzwervingen ging ik door te vallen en weer op te staan door de knieën en vroeg ik mijn gidsen om hulp. Zij leidden me naar mensen die me confronteerden met mijn diepste angsten, maar ook met mijn verborgen verlangens en talenten. Ze hielpen me om mijn talenten naar buiten te brengen en ik besefte dat mijn grootste angsten verbonden waren met mijn grootste kwaliteiten. Deze mensen waren ware mediums, die via the Old School Of Mediumship werkten en die me de ware kennis van het medium-zijn en transmediumschap leerden. Mijn verbinding met de spiritwereld en mijn gidsen werd concreet en zelfs nu, nadat mijn aardse mentor enkele jaren geleden is overleden, krijg ik via de hogere dimensies van licht mijn lessen in medium- en transmediumschap. 

Tijdens alle omzwervingen ontmoette ik mijn man en alhoewel ik al verschillende relaties had gehad, was ik niet voorbereid op de impact van liefde, die ervoor zorgde dat iedere steen van de zorgvuldig opgebouwde muur van bescherming langzaam afbrokkelde. Als ik naar Daniël kijk zie ik mezelf en voel ik hoe onze harten als één kloppen. Via hem kan ik zijn wie ik ben en dat is alles wat ik zoek en wat ik in liefde verlangd heb. Zonder woorden beantwoordt hij mijn diepste verlangens door te zien wat ik belichaam. Als ziel zijn we verbonden tot in de eeuwigheid en mijn reis kreeg pas betekenis vanaf het moment dat hij mijn leven binnenstapte. Hij verpersoonlijkt mijn kracht in ware liefde, en moedigt me steeds weer aan om verder te gaan en iedere grens die ik binnenin mezelf tegenkom te verleggen, tot in het oneindige universum waar geen grenzen bestaan.

 

Visie

Van nature ben je een spiritueel wezen, een ziel in een menselijk lichaam. Je sterfelijke leven op aarde is een reis voor de ziel, die het levensweb volgt dat in haar essentie is beschreven. Dit is de paradoxale kracht van het leven, die gebruik maakt van dualiteit om door bewustwording je natuurlijk evenwicht te kunnen herstellen. Hierdoor krijg je zicht op de functie van strijd en kun je loskomen van het misverstand, dat jij mede aansprakelijk bent voor de misstanden in de wereld. Wanneer we onze reis op aarde hebben volbracht laten we ons kleed vallen en reist de ziel terug naar huis. 

 

Door de duisternis op aarde, die wordt beschouwd als het licht, wilde jij terug om te helpen die illusie te doorbreken. Je bestemming is niet het doel, maar de invulling die je geeft aan het leven en die je wordt ingefluisterd door je Hart. Je ziel moest in haar essentie eerst mens worden om op Aarde haar taak te kunnen vervullen. Door je menswording werd je afgesplitst van die essentie en leef je gescheiden van je goddelijke natuur. Hierdoor heeft je Geest zijn verstandelijke vermogens optimaal kunnen ontwikkelen en heb jij een buitengewone kracht verworven. Deze daadkracht is nodig om het geloof in jezelf te herwinnen en om te doen waarvoor je bent gekomen.

 

De crux van het leven op aarde is de illusie, die het hart wil temmen. Hierdoor leg je de natuur jouw wil op en geeft het ego invulling aan het leven. Elke innerlijke strijd die woedt is het eeuwenoude gevecht tussen het machtige ego en de magie van het hart. Als mens houdt je vast aan wat je geleerd hebt, terwijl je ontembare ziel wil spelen om te ontdekken wat de geest is vergeten. Tegen alle verwachtingen in heb je de bestemming van je geest in vervulling gebracht en sta je nu op een keerpunt in je leven. In de wereld binnen in je lichaam spelen de energieën van de natuurlijke wereld een rol van betekenis. Dit zijn de zachte stemmen, die je willen herinneren aan je goddelijke komaf en die je willen helpen om vrede te stichten in elke strijd die je tegen jezelf voert.

 

Spiritualiteit is alles wat er zich in de wereld afspeelt, dus naast elk diep gevoel van persoonlijke herkenning ook elke gedachte, overtuiging en levenspatronen. Zonder lichaam is er op aarde niets. Zonder droom heeft het leven geen zin en is er geen reden om te veranderen. Elke ziel heeft als mens een kinderwens, zelfs als die volledig naar de achtergrond is verdrongen. Deze wens is je passie, die weer je bestemming wordt zodra je gaat doen wat je hart je ingeeft. Zonder manifestatie kun je energie geen vorm geven. Spiritualiteit dat in het hoofd leeft bouwt enkel luchtkastelen, die niets met de werkelijkheid van doen hebben. Terra Nova begeleidt je om vorm te geven aan alles wat je bezield, zodat jouw ster kan gaan stralen als een baken van licht in de duisternis van elke illusie. 

 

Het leven is een droom, een reis op aarde die je in staat stelt om je als authentiek wezen vorm te geven door je te onderscheiden van anderen. Elke strijd die hieruit voortvloeit is in wezen een onderscheiding, een geschenk aan jezelf. Elk harstverlangen is een droom en een reële dimensie binnen de werkelijkheid van de huidige wereld. De magie van het leven is de synchroniciteit van het verleden en de toekomst, die door alles dimensies met elkaar te verbinden verwondering wekt en vreugde schept. Hierdoor verliezen overtuigingen, zoals onhaalbaar en onwerkelijk, hun macht en ben je vrij om weer in jezelf te geloven. 

 

De koning is dood, lang leve de koning. Jij bent de koning, die zijn meesterschap invulling kan geven nadat hij afstand neemt van de vooringenomenheid van oordelen. Jij bent de leider van je toekomst en geen slachtoffer van je verleden. jij bent jouw verleden, de leider die tot koning gekroond zal worden. Dit is je zielsbestemming, om je unieke kracht in je herinneringen te ontdekken en je natuurlijke verbondenheid met de spirits van alle dimensies in ere te herstellen. De nieuwe wereld van Terra Nova creëert het herstel van de relatie met jezelf, zodat je vrede kunt scheppen in de strijd tussen geloof en ongeloof. De boodschappen die je geschonken worden gaan over liefde en komen van een kracht die jij belichaamt.

 

bgImage

Vrede

kan bestaan als er geen strijd is,

omdat dan niemand hoeft te winnen.  

bottom of page