top of page
bgImage

          Een persoonlijke Dreamcatcher

Een Dreamcatcher belichaamt de essentie van de ziel. Het is een legendarisch voorwerp, dat ons door de natuurlijke wereld werd geschonken om het contact met haar magie niet te verliezen. Een Dreamcatcher heeft een magisch karakter, omdat het via verbeelding vorm geeft aan wat door energie in beweging wordt gebracht. Als mens zijn we op aarde gebonden aan vaste vormen en strak omlijnde wetenswaardigheden, die niets aan de verbeelding overlaten. Hierdoor is de ongerepte wereld van vrijheid beteugeld en het land verdeeld als eigendom. Maar niets is minder waar. Het hart heeft respect voor alles wat leeft, waardoor alles kan zijn zoals het is. In het hart is niets wat het lijkt, omdat elke verschijning meer is dan wat zichtbaar is. Als een onsterfelijk wezen leef je in een sterfelijk lichaam. Dit natuurlijk gegeven zorgt voor de eeuwenoude strijd tussen het intellect van het verstand en de magie van het hart. Het hart is ongebonden, vrij en ontembaar. Wanneer woorden ontoereikend zijn en tekort schieten neemt het hart de leiding om je in beweging te brengen. Het intellectuele verstand wil energie kaderen om het te kunnen begrijpen, terwijl het hart de bewegingen van de energie volgt.

Om de toekomst als bestemming te kunnen vormgeven is het van belang dat het hart je leven gaat meebepalen. Het scheppend vermogen dat je van nature bezit werkt alleen als de geest en het hart zich als twee geliefden verenigen en vanuit die liefde samenwerken. Hierdoor ontdek je de ongekende vermogens die nog in duisternis zijn gehuld en ben je in staat om jezelf te onthullen. Wanneer het hart zich vrij kan bewegen zal de geest loskomen van het verstand en zijn dromen vorm kunnen geven. Je ziel is de inspiratiebron, die via fluisteringen je hart in beweging wil brengen door je geest te verbijsteren. Deze bewustwording stelt je in staat om de energie waar te nemen, die je doorheen je toekomst naar huis zal voeren.

een persoonlijke Dreamcatcher

Een Dreamcatcher is het tastbare bewijs van energie en van haar onophoudelijke toewijding aan het leven, dat zich binnen in jouw wezen voltrekt. Deze creatie staat in verbinding met de essentie van dromen. De essentie van het leven ontdek je in je ziel, die je vervolgens vorm kunt geven via het hart. Je lichaam is de verschijningsvorm van jouw energie. Het is de tempel van jouw ziel en vervolgens het voertuig om je ziel op aarde wegwijs te maken en vorm te geven aan wat haar bezield. Je kunt dus niet zien wie of wat je bent. Dit is de crux van het leven, waar dualiteit de veroorzaker is van alle problemen. Het verstand wil analyseren om te kunnen begrijpen en door bewijsvoering wetenschap te kunnen overleggen. Energie wil enkel bewegen. Beweging is het spel des levens, dat vaste vormen gebruikt om energie te kunnen waarnemen.

Energie is als liefde, dat zich niet vast laat leggen en niet in beeld kan worden gebracht. Een handkus of een liefdevol gebaar heeft geen effect als je de energie daarvan niet kunt ontvangen en lichamelijk niet waar kunt nemen. Als mens zijn we gewend aan vaste waarden en vaste vormen, waardoor energie als een vorm wordt beoordeeld. Hierdoor zoeken we naar een betekenis en proberen we een oplossing te vinden voor elk probleem. We zijn meesters in het creëren van probleemstellingen, waardoor ons de essentie van energie ontgaat. Het probleem is nu juist de zoektocht naar vaststellingen. Energie kent geen problemen, omdat ze vrij kan bewegen. 

 

De legende van Iktomi, de Spin die de Dreamcatcher naar de Aarde bracht

Lang geleden, toen de wereld nog jong was en de natuur het leven bepaalde, zaten een oude vrouw en haar kleinkind te kijken naar Spin, die haar web aan het weven was. Ze hadden gezien dat Spin dit elke dag opnieuw deed, maar schonken er niet eerder aandacht aan. Toen Spin klaar was met haar web hoorde de oude vrouw een stem, die haar toesprak:

‘Zie hier mijn levenswerk. Ik ben je dankbaar voor je aandacht en je behoedzaamheid, dat ik ongestoord mijn web kan weven. Ik dank je zuster, dat je het kind inwijdt in de geheimen van de natuurlijke wereld, zodat ze vertrouwen krijgt in de magie van het leven. Ik schenk je mijn levensweb, dat is bestemd voor alle mensen, om hun essentiële kracht niet te verliezen te midden de kaders van beperkingen.

Ik ben Iktomi, de grootmoeder der schepping. Uit mijn schoot is het leven geboren en waar elke levensvorm naar zal terugkeren. Zuster, schep voor elk mens mijn web, als levende herinnering aan de liefde, die door de sluiers van duisternis het geloof in authenticiteit versluiert. Elke dag opnieuw weef ik mijn reis, zonder me door externe omstandigheden te laten beïnvloeden. Het leven is mijn herder en onder haar leiding beleef ik mijn essentie, de kracht van manifestatie. Ik weef mijn veiligheid vanuit de bestemming, waarvoor ik ben gekomen. Niets kan het geloof in mezelf doen afnemen, omdat het beschreven staat in mijn levensweb. Ik accepteer elke invloed die het leven me schenkt, want als haar schepping ben ik met haar verwant. Ik weef het mysterie van het leven, die je enkel waar kunt nemen door te luisteren naar je hart. Aanschouw mijn levensweb en herken dat van jou, want voorbij de scheiding zijn wij één en elkaars geliefden’.

 

Iktomi liet de stilte naderbij komen, zodat ook het kind haar kon verstaan en vervolgde haar verhaal:

‘Ik weef van buiten naar binnen, omdat elke reis je voert naar de oorsprong van elk levensfacet. Wanneer je goed naar mijn lichaam kijkt zie je de scheppende kracht van beweging. Mijn lichaam bestaat uit twee cirkels, die als verleden en toekomst harmonieus samenwerken en niet gescheiden kunnen worden. Mijn acht benen weerspiegelen de natuurlijke beweging van de vier Winden der verandering van het verleden en de toekomst. mijn web volgt de spirit van elk seizoen, die daardoor hun zegeningen in het web verankeren. Oneindig veel omwentelingen komen samen in het centrum, waar jij als authentieke kracht wordt gevierd. Ik belichaam de hemel op aarde, want wat jij gelooft zal geschieden.

Elke reis is als een berg, die je naar de top voert om vervolgens weer huiswaarts te keren. Wanneer je aandacht hebt voor elke vanzelfsprekendheid, zal vooringenomenheid verdwijnen en je de magie van synchroniciteit tonen. Je verleden leeft op de top van Heilige Berg, dat uitzicht biedt op je toekomst. De zijden draad weeft de toekomst door de verbinding met het verleden. In de liefde van de schepping bestaan geen zorgen, als enkel de bewustwording van je heelheid. Het leven voorziet je in je noden, al worden ze je in een andere verschijning als dat je zou verwachten geschonken. Het is de beweging die alles wat vaststaat omver werpt en je het onmogelijke bewust maakt. Je hoeft het leven geen vorm te geven, want wat zij in huis heeft is ondenkbaar en brengt je verbeelding in verrukking. Je hoeft haar enkel te volgen en te vertrouwen op haar plan. Zij is de scheppende kracht, die je elke dag opnieuw inspireert om haar liefde te ontvangen. Dit is mijn boodschap, mijn geschenk aan jou zuster. Breng het als een kostbaar juweel onder je volk, zodat bezit jullie niet langer zal bezitten en de geest vrij kan zijn om het hart te dienen'.   

een persoonlijke Dreamcatcher

Een persoonlijke Dreamcatcher zal je op energetisch niveau in beweging brengen, omdat deze is jou is afgestemd. Elke Dreamcatcher wordt gecreëerd vanuit de begeleiding van je gidsen.

Nadat je een aanvraag voor een persoonlijke Dreamcatcher hebt gedaan zal ik telefonisch contact met je opnemen. Hierdoor kan ik me afstemmen op je energie en contact maken met specifieke krachten, om jouw Dromenvanger vorm te kunnen geven. Op onbewust niveau zullen deze krachten een positieve invloed hebben op je manier van denken. De energie zal niet alleen waken over de slaaptijd, waar de negatieve lading van je dromen wordt weg gefilterd, maar je zeker ook inspireren om jezelf met andere ogen te gaan bekijken. Uiteindelijk zal bij de Dreamcatcher een uiteenzetting geschreven worden over de gebruikte voorwerpen en hun betekenis.

De kostprijs van een Dreamcatcher wordt in overleg bepaald

          Via onderstaande link kun je contact opnemen

Twee voorbeelden van een persoonlijke Dreamcatcher, die verkrijgbaar is.

Bij elke Dreamcatcher zit een naslagwerk, waarin de diepere betekenis van het krachtdier en de veren staan beschreven.


een persoonlijke Dreamcatcher


Deze Dreamcatcher is gemaakt vanuit de energie van Gordeldier.


Dit is haar bericht:

Wanneer ik verschijn wil ik je eraan herinneren dat je kwetsbaarheid de enige bescherming is tegen liefdeloosheid. Ik stam uit een tijd waar elke energie als vorm deel uitmaakte van de eenheid. Elke confrontatie was een ontmoeting van gelijken, die muziek voortbracht. Elke energie resoneerde met elkaar, waardoor elke relatie een versmelting van verschillen was die de eenheid kracht gaf. Ik dien het leven. Het leven is mijn kracht. Ik voer geen strijd, waardoor ik kan vertrouwen op elke externe kracht die me in beweging brengt. Ik heb geen doel, want ik ben het doel. Mijn kracht is het licht, dat zich schuil houdt in het donker tot het moment van bewuste aandacht. Ik heb niets te verbergen, omdat mijn kracht mededogen heeft met de kaders van een vorm. Mijn lichaam is geconnecteerd met de eerste wereld van vrede, waar vaste waarden het leven niet konden beperken. Het leven is de beweging die energie een vorm geeft, maar die tegelijkertijd elke vorm in verandering brengt. Een open hart is kwetsbaar, wat niet wil zeggen dat het een prooi is voor onaantastbaarheid. Deze kracht ontwapent elke strijd, waardoor schuld zich kan inlossen en de beschuldigden zich kunnen ontdoen van hun wapenuitrusting. Mijn aanwezigheid belichaamt de kracht, die als jonkvrouw in elke strijd in een geïsoleerde toren wacht op aandacht. Dit licht kan pas vrijkomen als elke oude overtuiging wordt afgelegd en er niets overblijft was vastigheid biedt. Pas dan kan het leven je leiden naar de ivoren toren van ontkenning, waar de Heilige Graal op je wacht.

 

Ik vertegenwoordig de ringen van Tijd. Niets kan aan mijn aandacht ontsnappen. Elke wereld heeft me vernieuwing gebracht en mijn uitrusting verfijnd. Gaandeweg is mijn kracht sterker geworden, als een ongekend licht dat diep van binnen schijnt. Mijn lichaam is opgewassen tegen elke externe invloed, omdat ik elke ervaring ter harte heb genomen. Ik kom van een tijd dat kleding diende als bescherming voor de weersinvloeden van de natuurlijke wereld. Toen de mens zich begon los te maken van die wereld, werd zijn kleding vervangen door een wapenuitrusting, die evolueerde zoals de mode dat voorschreef. Mijn aanwezigheid is tijdloos. Ik ben de Parel van de aarde, al is mijn aanwezigheid dan de paradoxale kracht van de menselijke evolutie, als een op zich staand ras. Een Parel ontstaat door een vreemd deel, dat het lichaam van de ziel binnendringt. De kern van een parel is daardoor een niet-eigen deel van de eenheid. Het leven schenkt de onvoorwaardelijke liefde, waardoor dat vreemde, als externe kracht deel gaat uitmaken van de schoonheid, die de Parel uitstraalt. Deze kern is de eeuwige heinnering van de parel, waardoor zij haar kracht niet als vanzelfsprekend beschouwt. Ik ben het fysieke bewijs van deze paradox. Je kunt als mens elke uitdaging overwinnen door te geloven in ware liefde. Ware liefde is onvoorwaardelijk, die dus geen oordeel velt en niet vast houdt aan een veroordeling. Elke externe kracht maakt je sterk en heeft geen invloed op de kracht, die je van nature bezit. Vele geloofssystemen zijn voortgekomen uit mensen, die vanuit het ego aanzien en macht wilde vergaren. Jij belichaamt je eigen systeem, een uniek geloof dat is gefundeerd op de essentie van jouw ziel.

 

een persoonlijke Dreamcatcher


Deze Dreamcatcher is gemaakt vanuit de energie van Dolfijn.


Dit is haar bericht:

Ik ben de vreugde die beweging in gang zet. Beweging schept vreugde. Dit is mijn kracht die ik met jou wil delen. Door je te bewegen blijft niets vast en kan elke vaste waarde naar een hoger plan worden gebracht. Het mysterie van de kip en het ei is de paradox op aarde. Je hoeft niet eerst op vreugde te wachten om in beweging te komen, want dan trekt het leven aan je voorbij. Een vreugdevol hart wil dansen op het ritme van het leven, om elke mogelijkheid te benutten om die vreugde te delen. De kracht van vreugde schept mededogen, omdat het zich nergens aan vastklampt. Alles wat vaststaat is niet in staat om te bewegen, waardoor het licht verdwijnt en het leven een somber avontuur wordt. Ben je bewust waarop jij je aandacht vestigt. Vanuit somberheid blijf je neerslachtig en zal het leven je niets anders te bieden hebben. Aanschouw mijn aanwezigheid als een teken van kracht. Niets in het leven overkomt je. Het is de keuze die jij maakt en daarin ben je vrij. Vreugde en somberheid gaan hand in hand zullen in elke situatie hun opwachting maken. Wanneer somberheid je overvalt zal vreugde hem altijd vergezellen. Lijden is een keuze. Het voelen van pijn is onderdeel van je levensreis, maar geen noodzaak om daaraan vast te houden. Pijn is een signaal, dat er een gevoelige snaar wordt geraakt. Pijn is een wezenlijk deel van jezelf dat om aandacht vraagt. Blijf niet zoeken naar schuld, waardoor je kunt stoppen om een ander daarvan te beschuldigen. Elk mens is een boodschapper, niet een veroorzaker van zowel geluk of pijn. Elke snaar is verbonden met vervlogen tijden, die in dit leven vragen om aandacht. Jij bent namelijk het instrument van jouw unieke muziek. Deze muziek wordt gespeeld door een orkest, dat vele levens nodig had om samen te kunnen spelen. Het leven is ingenieus en zal je helpen om je bewust te worden van de snaren die nog ontstemd zijn.

 

De diepere betekenis van mijn vreugde is de levenskracht, die ik ontdek voorbij alle emotionele wateren. Elke emotie is een zee van vreugde, omdat ik daar vrij kan bewegen. Niets kan mij vertellen wat ik nog niet weet. De diepgang van al die zeeën bieden me de vrijheid, die vrij is van schuld omdat er geen schuldigen zijn, waardoor schuldeisers niet kunnen bestaan. Dit is de vrijheid die vreugde biedt. Het is de kracht van onschuld, die de volwassene in contact brengt met het kleine kind, dat zich ontdoet van het juk der verstand en door het spel gelooft in het onmogelijke.

 

Ik spreek een taal die enkel door het hart kan worden verstaan. Mijn beweging is onnavolgbaar en onmogelijk te analyseren. Hierdoor hoef ik niet te spreken en ben ik vrij om mijn dromen, dus mezelf, vorm te geven. Ik belichaam mijn droom, dus kan ik mezelf met een gerust hart overgeven aan het leven. Het leven is de kracht van liefde, die vreugde schept om je ontembare ziel de vrije teugel te geven. Er is geen nood aan communicatie gedurende het spel. Wanneer een conversatie een hartsaangelegenheid wordt zijn woorden overbodig. Ik gebruik trilling om van me te laten horen, niet om iets te verduidelijken, maar om mijn vreugde te uiten. Er is geen behoefde aan begrip en geen nood om gehoord te worden. Ik weet dat mijn kracht niet in woorden of in een bepaalde taal kan worden verhult. Dit is goed, omdat het dan ook niet verwacht wordt. Wil je mij kunnen begrijpen, dan zul je alles wat vaststaat los moeten laten, omdat je me anders niet kunt volgen. Gedurende mijn reis ontmoet ik zielsverwanten, die hetzelfde doel nastreven, namelijk het geluk van het moment. Er bestaat geen hoger doel dan mijn leven. Er komt een moment dat ik teug zal keren naar huis, maar niet voordat ik alles uit het leven heb gehaald. Ik gun elk schepselwezen zijn geluk, omdat ik mezelf heb ontdekt. Ontdek mijn kracht in jezelf. 

bgImage

Energie is magie,

die is verbonden aan persoonlijkheid

en niet voor rede vatbaar is. 

bottom of page