top of page
gerichte aandacht voor bewustwording

Cranio-sacraal Therapie 


 

Cranio-Sacraal Therapie is een prachtige ondersteuningsvorm om je te helpen de oorzaak van bepaalde klachten te achterhalen en vanaf de oorsprong te behandelen. In de Cranio-Sacraal therapie gaat men ervanuit dat jij, als mens een totaal wezen bent. Als mens bestaan we uit verschillende lagen, die ook wel de fysieke, emotionele en mentale lagen genoemd worden. Samen vormen ze een Drie-eenheid. Het is slechts als deze lagen zowel op bewust; als op onbewust niveau met elkaar verbonden zijn dat genezingsprocessen kunnen starten en jij je als herboren gaat voelen en je maximale potentieel kunt bereiken. Dit geld zowel voor jong als oud. Onverwerkte blokkades in één van de lagen, ongeacht of dit nu op fysiek of op emotioneel niveau is, zullen op den duur altijd doorwerken naar de andere lagen en zo het algehele welbevinden en functioneren beïnvloeden. Dit zal ervaren kunnen worden, zowel in fysieke klachten, als in vermoeidheid en emotionele onstabiliteit.

In de Cranio-Sacraal therapie wordt de mens als een geheel beschouwd. Daarom is het in eerste instantie ook niet van belang of de oorzaak van de klachten overwegend fysiek, emotioneel of mentaal van aard zijn. Het gaat erom dat het zelf herstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat jouw innerlijke kracht wordt aangesproken en vervolgens (weer) in staat bent om de aanwezige blokkades van in één van de lagen te overwinnen. Op die manier kunnen oude patronen doorbroken worden, en kun je weer lekker in je vel gaan zitten!

Dr John Upledger ontdekte tijdens een hersenoperatie dat we buiten ons ademhalingsritme en hartritme ook nog over een ander ritme beschikken. Hij noemde dat ritme het Cranio-Sacraal ritme. Door het uitzetten en inkrimpen van het Cranium (schedel) en het sacrum (stuitje of heiligbeen). Vandaar de naam Cranio-Sacraal Therapie. Dit uitzetten en inkrimpen van de schedelbotten en het heiligbeen wordt veroorzaakt door de aanmaak en opname van de hersen- en ruggenmergvloeistof (in de hersenen). Ons heel functioneren wordt natuurlijk geregeld door onze hersenen en ruggenmerg (centraal zenuwstelsel). Dit systeem regelt niet alleen onze ademhaling, maar bijvoorbeeld ook ons bewegingsapparaat, de hartslag, spijsvertering en de hormoonhuishouding, met o.a de schildklier, eierstokken en daarmee ook ons humeur. Onze hersenen vormen in wezen onze grote computer die verantwoordelijk is voor ons algehele welzijn.

Wat Dr. John Upledger in 1978 tijdens wetenschappelijke onderzoekingen aan de Universiteit van Michigan (USA) vervolgens ontdekte, was dat er door allerlei oorzaken (fysiek en emotioneel), te veel spanning op het Cranio-Sacraal systeem kan komen. Dit kan omdat alles in ons lijf (bloedvaten, spieren, organen, centraal zenuwstelsel) omgeven en verbonden worden door bindweefsel.

Alles wat we meemaken wordt opgeslagen in ons bindweefsel, en daar ons lichaam in hoofdzaak uit bindweefsel bestaat beïnvloedt dit ons gehele systeem. Bijvoorbeeld: Er komt een fietser in volle vaart op je af gereden. Jij, als voetganger kunt niet meer tijdig wegspringen en er ontstaat een botsing. Op dat moment zal niet alleen de fysieke kracht die vrijkomt bij het botsen, maar ook de emotionele kracht van bijvoorbeeld angst, boosheid en pijn in ons bindweefsel worden opgeslagen. Maar niet alleen een fysieke impact kan zorgen voor onbalans, ook psychische en emotionele trauma's (bewuste en onbewuste) worden opgeslagen in dit bindweefsel, in de cellen, waardoor heel onze Zijns toestand in een vecht-vlucht modus terecht komt en we niet meer kunnen ontspannen. Hierdoor ontstaat stress, wat zich dan weer uit in zowel fysieke problematieken, als niet bewuste angsten en emotionele uitbarstingen. Het bindweefsel leidt via zijn spanning, elke fysieke en emotionele 'impact' naar het Cranio-Sacraal systeem. Te veel of langdurige druk kan daar een disbalans geven, waardoor dit uiteindelijk een aanslag op ons algehele lichamelijke-en emotionele welzijn kan gaan betekenen. Dit verklaart dat een val op de stuit bijvoorbeeld kaak- of migraineklachten of depressiviteit kan gaan leiden. Deze klachten kunnen echter ook komen door een virus, een operatie of door langdurige spanning (zoals angst, boosheid of je miskend voelen). Tal van andere klachten kunnen echter ook het gevolg zijn van dat ene probleem. De oorzaak van een probleem hoeft zich niet op de oorzakelijke plek of niveau te gaan uiten. Net zoals een niet startende auto meerdere oorzaken kan hebben. Doordat de balans verstoord is kunnen er vervolgens blokkades ontstaan, die uiteindelijk de oorzaak kunnen worden van fysiek en/of emotionele klachten. In sommige gevallen zullen er meteen klachten ontstaan, in andere gevallen pas jaren later.

Wat ik doe is dat ik met mijn handen het Cranio-Sacraal ritme ga voelen over het hele lichaam en tracht het lichaam ervan te overtuigen om opnieuw in beweging te komen, zodat deze blokkades zich gaan oplossen. Ik laat het aan het lichaam over welke blokkades klaar zijn om op te lossen en indien wenselijk ondersteun ik het in beweging zetten van de blokkades, ook door verbale ondersteuning. Hierdoor komen onverwerkte ladingen naar de oppervlakte waardoor ze de mogelijkheid krijgen om op te lossen. Er kan inzicht ontstaan en er kunnen patronen doorbroken worden.

Voor wie is dit en waar kan dit jou ondersteunen? 

 

Voor mensen met zeer uiteenlopende fysiek klachten nl:

 

•Duizeligheid

•Hoofdpijn of Migraine

•Oorsuizingen

•Nekpijn

•Allergie

•R.S.I (klachten aan het bewegingsapparaat, aan nek, bovenrug, schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand, of een         combinatie daarvan)

•Rugpijn

•Slaapproblemen

•Klachten na een whiplash

•Spijsverteringsklachten

•Bekkenbodemproblemen, waaronder bekkeninstabiliteit, problemen met seksualiteit, incontinentie.

•Moeheid

•Chronische pijn

•Verlichting van klachten bij mensen met ernstige aandoeningen, zoals bij mensen met hartproblemen, Alzheimer, Parkinson, MS, verstoorde hormoonhuishouding, schildklierproblemen, reuma, fybromyalgie ect....

 

Voor mensen met psychisch onwel bevinden:

 

•Rusteloosheid

•Depressiviteit

•Burn-out

•Rouwprocessen

•Traumaverwerking

•Doorbreken van patronen of niet los kunnen laten van emoties

•Concentratieproblemen

•Relatie of gedragsproblemen

 

Ondersteuning bij:

 

•Bewustwordingsprocessen

•Individuele en spirituele groei.

 

   

Is dit iets voor jou?

                  Neem dan vrijblijvend contact op of maak een afspraak.

                                                                                    Een behandeling van anderhalf uur bedraagt 70 euro.                                                                                                                                  

                                                                                                         

                                                                                                           

 

image.jpg
Bezieling
is de ziel die door het lichaam reist.
bottom of page