top of page
bgImage

Psychometrie

Psychometrie, wat ook wel psychoscopie wordt genoemd, is een methode om helderziende waarnemingen door middel van een voorwerp of een foto te kanaliseren. Een psychometrist ontvangt de energie via zijn mediamieke gevoelstalenten, waardoor zijn waarnemingen gevoeliger worden voor trilling en energie. Een psychometrist leest dus als het ware een voorwerp of een foto. Deze methode kan handig zijn als je met vragen zit waarop je geen antwoord kunt vinden. Deze vragen kunnen betrekking hebben op jezelf, maar ook op je partner of je kinderen, mits je de toestemming van hen hebt. Het verschil van Psychometrie met het Mediumschap kenmerkt zich in de aanwezigheid van overledenen. Voorwerpen die van overledenen zijn geweest kunnen veel vertellen hoe deze persoon was tijdens zijn of haar leven. Hiervoor hoeft de overledene niet aanwezig te zijn, maar kan zich wel spontaan aandienen.


Als Psychometrist en medium wil ik je helpen om helderheid te krijgen aan de hand van volgende mogelijkheden:

contact met overledenen

Psychom​etrie 

aan de hand van een voorwerp of een foto 

Als mens hechten we veel waarde aan persoonlijke voorwerpen en foto’s, waardoor ze de energie van het Hart in zich opnemen. In elk voorwerp dat wordt doorgegeven blijft de energie bewaard van de voormalige eigenaar(s). Dit geldt ook voor een foto, waar de persoon de energie blijft dragen die wordt afgebeeld. Vanuit het mediamieke gevoelsaspect kan ik deze energie ontvangen, waardoor een voorwerp of een foto mij uiteenlopende informatie kan geven over de al dan niet overleden eigenaar. Deze kan een analyse geven van de problematieken die aanwezig zijn of waren en die op dat moment voor jou belangrijk zijn.

psychometrie

Fotoscopie 

Het ‘lezen’ van foto’s van huizen kan handig zijn als je het gevoel hebt dat er iets in je huis niet ‘klopt’. Ook in een huis waar je langer woont dan vandaag, kunnen er opstapelingen van oude energieën aanwezig zijn, waardoor het huis letterlijk kan kreunen en steunen onder al deze lasten. Meestal ondervindt je dan, dat je in een bepaalde ruimte geen rust meer krijgt, en dat je deze ruimte gaat mijden, zonder dat je daar een specifieke oorzaak voor kunt vinden. Elke huis en elk voorwerp in dat huis heeft een authentiek verhaal waardoor het verbonden is met de tijdslijn van de aarde en met de mensen die erin wonen en gewoond hebben. Je kunt dan ook stellen dat een huis ‘vol’ kan zitten met energieën van het verleden van huidige of vorige bewoners en pik je deze energie op een onbewuste manier op. Een 'voorjaarsschoonmaak' en spullen opruimen die niet meer van toepassing zijn, kan al een beetje helpen. Het is echter zo dat energie niet zichtbaar is, waardoor bepaalde plekken desondanks de grote schoonmaak toch nog niet goed aanvoelen. Veelal merk je dit op een bewuste of onbewuste manier, er voelt ‘iets’ niet goed en dat ‘iets’ is niet definieerbaar. Energie is niet tastbaar maar wel voelbaar, waardoor iedere muur je een verhaal kan vertellen, iedere kamer een verleden heeft, net zoals jij een verleden en vele verhalen hebt die zijn gebonden aan de emoties en gevoelens van vele belevenissen van dat verleden. Hierdoor kan het zijn dat vanaf het moment dat jij en je familie erin gaat wonen jouw energie zich vermengd met deze van het huis. Op fijnstoffelijk niveau, gaan deze oude en de nieuwe trillingsfrequenties zich met elkaar vermengen of botsen waardoor je het gevoel kunt krijgen dat je plots jezelf niet meer herkend of kunt zijn. Het kan zelfs zijn dat jij of familieleden veranderen, zeker als je een gevoelig persoon bent.    Oude huizen dragen herinneringen met zich mee van lang vervlogen tijden en kunnen een krachtcentrale worden die niet nodig is en die jij niet nodig hebt.  Huizen met een zwaar verleden, waar ‘iets’ gebeurd is, zijn grote dragers van negatieve energieën, entiteiten. Een entiteit hoeft dan ook niet altijd een aard-gebonden overleden ziel te zijn. Een entiteit kan ook een samengebundelde energie zijn die het bewustzijn meedraagt van boosheid, woede, verdriet… Het woord entiteit betekent dan ook dat er iets is wat een eigen leven heeft, een eigen bewustzijn.  De energie van een huidige of vorige eigenaar die erg agressief was en zijn gezin domineerde kan voldoende zijn om jouw energie te beïnvloeden, ook al is deze persoon niet meer aanwezig. Door het voelen aan de foto’s van het huis, de kamers kan ik je al een eerste beeldvorming geven wat er gaande is in het huis, en gaan we samen op zoek naar oplossingen. Meestal is het voldoende om het huis energetisch te laten reinigen, waardoor oude energieën kunnen geneutraliseerd worden en jij er je eigen energie in kunt stoppen en je terug je eigen authentieke zelf kunt worden. contact met overledenen

 Aards-gebonden Zielen

Zijn overleden zielen die het moeilijk hebben om afscheid te nemen van hun aardse bestaan, waardoor ze gebonden blijven aan een huis, een plaats, een voorwerp of een persoon. Dit heeft meestal een reden, waardoor de rede gebonden is aan structuren en gedachtenpatronen en hierdoor ook met emoties en gevoelens.  Als je sterft neemt je Ziel het bewustzijn mee en hierdoor ook iedere ervaring die je hebt opgedaan gedurende het leven. Wat het ook is dat deze overleden zielen bezighoudt, het belet hun om verder te gaan.  Als deze zielen hieraan voor lange tijd gebonden blijven, worden ze ook wel eens dolende zielen genoemd.  De energie van deze aards-gebonden zielen zijn veel lager van trilling en kunnen je moe maken. Ze kunnen je al dan niet veel last bezorgen, want zij zien het huis of een voorwerp nog steeds als hun eigendom en jij bent de indringer in hun leven, zeker als je duidelijke veranderingen aanbrengt 'hun' huis. Op energetisch vlak hebben ze energie nodig om vast te houden aan deze materiële waarden en deze energie halen ze dan uit het huis, de mensen die erin wonen en uit hun emoties. Hoe merk je nu of er aard-gebonden zielen aanwezig zijn? Ze kunnen zich op verschillende manieren manifesteren, omdat ze graag ‘gezien of gehoord’ willen worden.

 

Ze kunnen zich kenbaar maken door: ​

 •  Lichten die uit zichzelf aan en uitgaan.
 •  Lampen die regelmatig doorbranden of flikkeren, meestal als je eronder gaat staan. (Wel even controleren of er niets mis is met de elektriciteit van je huis.)
 •  Vallende geluiden, maar niets is omgevallen.
 •  Vreemde schaduwen, zichtbaar vanuit je ooghoeken.
 •  Stemmen en gefluister, vooral ’s nachts, het roepen van je naam.
 •  Plotse dalingen in temperatuur, vooral plaatsgebonden.
 •  Wakker worden met onverklaarbare krassen of letsels op je lichaam.
 •  Voetstappen horen terwijl je alleen in huis bent.
 •  ’s Nachts wakker worden met het gevoel dat iemand op of naast je ligt waardoor je niet meer kunt bewegen. ( Niet vergelijkbaar met slaapapnoe of slaapstoornissen.)
 •   Je bent zonder reden uitgeput, je ene voet niet voor de andere kunnen zetten, depressief worden terwijl je van nature een opgewekte persoon bent met veel levensenergie. (opgelet! Deze is soms heel moeilijk te detecteren omdat het hectische leven van tegenwoordig je ook in deze toestand kan brengen, hiervoor moet je al een heel goed contact hebben met je eigen lichaam.)
 •  Nachtmerries en dromen die je niet kunt plaatsen.
 •  Gedragsveranderingen die niet verklaarbaar zijn.

Zo zijn er talrijke manieren waarop ze zich kunnen manifesteren.

Zielen die verder gegaan zijn staan in verbinding met de lichtwereld, met Genezijde, waardoor ze zich nooit zullen opdringen en hierdoor ook niet zo prominent aanwezig zijn. Ze hebben jouw energie niet nodig, daar ze energie putten uit de 'bron'.  Ze zullen je nooit storen, ook al zijn ze aanwezig, want, er is slechts een dunne sluier tussen de aardse wereld en de spirituele wereld. Overleden familieleden of spirits zullen je alleen maar positief aanmoedigen, terwijl aard-gebonden zielen je een negatief en slecht gevoel kunnen geven. Niet alle entiteiten zijn slecht, velen zoeken enkel aandacht in de hoop om gehoord, gezien en geholpen te worden.

Hoe verloopt een consult.

U komt eerst bij ons thuis met foto’s van het huis, de personen en de plaatsen waar u vermoed dat er iets aan de hand is. Als u foto’s van personen meebrengt, dient u eerst deze personen hiervan op de hoogte te brengen, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan. Ik ga enkel bij deze personen ‘voelen en kijken’ of er gehechtheden zijn, want op privé vlak zal er geen extra informatie gegeven worden uit respect voor de privacy van deze personen. Aan de hand van deze foto’s kan ik ‘zien’ wat er aan de hand is. Op datzelfde moment controleer ik ook uw auraveld op aanhechtingen en energieverlies. Is er duidelijk ‘iets’ aan de hand, dan komen mijn man en ik tot bij jullie thuis om het huis te reinigen, om deze Zielen helpen 'verder' te gaan zodat ze vrede krijgen met zichzelf en met de situatie die er geweest is. Op spiritueel vlak mag u dan zelf ook gaan kijken welke ‘onverwerkte’ emoties u nog vasthoudt. Als u nog maar net een huis gehuurd of gekocht hebt en er zijn dolende zielen aanwezig, besef dan dat niet u dit huis hebt uitgekozen, maar het huis u heeft gekozen met een reden.

 

Wij ontvangen niemand met een alcohol of drugsverslaving en personen met psychische problematieken, veroorzaakt door bipolariteit, schizofrenie en andere….. 

                         Elke sessie van ongeveer anderhalf uur bedraagt 70 euro                

                                 Via onderstaande link kun je contact opnemen

bgImage

Het Hart is de liefde, 

die als energie tijd en ruimte overstijgt.

bottom of page