top of page
  • Writer's pictureTerra Nova

Een persoonlijke Dreamcatcher

Lang geleden, toen de wereld nog jong was en de natuur het leven bepaalde, zaten een oude vrouw en haar kleinkind te kijken naar Spin, die haar web aan het weven was. Ze hadden gezien dat Spin dit elke dag opnieuw deed, maar schonken er niet eerder aandacht aan. Toen Spin klaar was met haar web hoorde de oude vrouw een stem, die haar toesprak:

‘Zie hier mijn levenswerk. Ik ben je dankbaar voor je aandacht en je behoedzaamheid, dat ik ongestoord mijn web kan weven. Ik dank je zuster, dat je het kind inwijdt in de geheimen van de natuurlijke wereld, zodat ze vertrouwen krijgt in de magie van het leven. Ik schenk je mijn levensweb, dat is bestemd voor alle mensen, om hun essentiële kracht niet te verliezen te midden de kaders van beperkingen.

Ik ben Iktomi, de grootmoeder der schepping. Uit mijn schoot is het leven geboren en waar elke levensvorm naar zal terugkeren. Zuster, schep voor elk mens mijn web, als levende herinnering aan de liefde, die door de sluiers van duisternis het geloof in authenticiteit versluiert. Elke dag opnieuw weef ik mijn reis, zonder me door externe omstandigheden te laten beïnvloeden. Het leven is mijn herder en onder haar leiding beleef ik mijn essentie, de kracht van manifestatie. Ik weef mijn veiligheid vanuit de bestemming, waarvoor ik ben gekomen. Niets kan het geloof in mezelf doen afnemen, omdat het beschreven staat in mijn levensweb. Ik accepteer elke invloed die het leven me schenkt, want als haar schepping ben ik met haar verwant. Ik weef het mysterie van het leven, die je enkel waar kunt nemen door te luisteren naar je hart. Aanschouw mijn levensweb en herken dat van jou, want voorbij de scheiding zijn wij één en elkaars geliefden’.

Iktomi liet de stilte naderbij komen, zodat ook het kind haar kon verstaan en vervolgde haar verhaal:

‘Ik weef van buiten naar binnen, omdat elke reis je voert naar de oorsprong van elk levensfacet. Wanneer je goed naar mijn lichaam kijkt zie je de scheppende kracht van beweging. Mijn lichaam bestaat uit twee cirkels, die als verleden en toekomst harmonieus samenwerken en niet gescheiden kunnen worden. Mijn acht benen weerspiegelen de natuurlijke beweging van de vier Winden der verandering van het verleden en de toekomst. mijn web volgt de spirit van elk seizoen, die daardoor hun zegeningen in het web verankeren. Oneindig veel omwentelingen komen samen in het centrum, waar jij als authentieke kracht wordt gevierd. Ik belichaam de hemel op aarde, want wat jij gelooft zal geschieden.

Elke reis is als een berg, die je naar de top voert om vervolgens weer huiswaarts te keren. Wanneer je aandacht hebt voor elke vanzelfsprekendheid, zal vooringenomenheid verdwijnen en je de magie van synchroniciteit tonen. Je verleden leeft op de top van Heilige Berg, dat uitzicht biedt op je toekomst. De zijden draad weeft de toekomst door de verbinding met het verleden. In de liefde van de schepping bestaan geen zorgen, als enkel de bewustwording van je heelheid. Het leven voorziet je in je noden, al worden ze je in een andere verschijning als dat je zou verwachten geschonken. Het is de beweging die alles wat vaststaat omver werpt en je het onmogelijke bewust maakt. Je hoeft het leven geen vorm te geven, want wat zij in huis heeft is ondenkbaar en brengt je verbeelding in verrukking. Je hoeft haar enkel te volgen en te vertrouwen op haar plan. Zij is de scheppende kracht, die je elke dag opnieuw inspireert om haar liefde te ontvangen. Dit is mijn boodschap, mijn geschenk aan jou zuster. Breng het als een kostbaar juweel onder je volk, zodat bezit jullie niet langer zal bezitten en de geest vrij kan zijn om het hart te dienen'.   

 Daniël2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page