top of page
  • Writer's pictureTerra Nova

Pax-Christi: Geloof

Updated: May 28


Pax-Christi

Geloof

Betekenis


Geloof lijkt in deze tijd een ver van mijn bed show te zijn, maar toch is geloof en spiritualiteit een belangrijke maatstaf om een gelukkig en blij leven te leiden, ondanks de onrusten in de wereld. Zonder geloof in een hogere macht leven en werken we enkel vanuit het ego en staan we niet stil bij onze behoefte aan verdieping en valt verantwoordingsgevoel weg.  Vertrouwen valt weg waardoor er enkel nog een leven vol onzekerheid en angst bestaat. Het verlies van vertrouwen in een hogere macht laat ons enkel nog de negatieve aspecten van het leven zien, waardoor de waarde van ware liefde verdwijnt. Alhoewel het symbool van Pax Christi een Rooms-Katholiek symbool is, is dit symbool niet zozeer verbonden met een kerkelijke religie zoals wij het kennen, maar symboliseert vrede, humaniteit, empathie en Liefde. In het midden zie je een dubbele Dorje. Het is een krachtig symbool dat uit het boeddhisme en Hindoeïsme komt en symboliseert de onbreekbare aard van bewustzijn en de onafscheidelijke verbinding van alle dingen. In spirituele praktijken en rituelen helpt het bij het bevorderen van balans en harmonie. In de Germaanse en Noorse spiritualiteit staat het symbool voor Gebo, de rune van Liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging en verbondenheid.


Naast de rune zie je het Alpha en Omega symbool, het begin en het einde. Het geeft onze mortaliteit weer en dat wij als mens sterfelijk zijn, dat ons leven op aarde slechts tijdelijk is maar dat onze verbinding met het Goddelijke oneindig is.  

Pax Christi geeft het geloof weer, dat wij als ziel op aarde komen met slechts één doel, te groeien en te leren. Op het einde van onze levenstocht keren we terug als energie naar de Bron van alle bestaan en worden we opnieuw opgenomen in het licht van het hogere bewustzijn. 


In vroegere tijden stond de kerk centraal als geloof in een hogere macht, waarbij de priester als spiritueel leider trachtte een gemeenschap samen te brengen voor een hoger doel. Mensen bouwden hun huizen rond de kerk en zo ontstonden er dorpen en steden. De gemeenschappen die zich daar rond hadden gevormd zorgden voor elkaar en ondersteunden elkaar in de mate van het mogelijke.  Het huis van God werd een gemeenschapshuis waar gelijkgestemden elkaar ontmoetten, elkaar trachtten te helpen en te ondersteunen. Tegelijkertijd waren er ook regels en structuren nodig waar ze zich aan konden houden.  

Het belang van de gemeenschap, de familie en familiebanden, en vrienden die elkaar ondersteunden stond centraal. De grootste gemene deler was het geloof in een hogere macht. Nog steeds staat het belang van een gemeenschap centraal. Mensen komen samen om te delen en van gedachten te wisselen. In deze gemeenschappen vindt men elkaar en stukjes van elkaar in zichzelf. Het verlangen om te groeien in bewustzijn zorgde er in de eerste plaats voor, dat men als mens leerde wat empathie, liefde en onbaatzuchtigheid inhield. Met deze groepen kwamen ook de patronen, structuren van het ego naar de oppervlakte, waardoor alles wat vreemd en niet ‘normaal’ was binnen deze groep veroordeeld werd of genegeerd. Met de groepen en verenigingen kwamen ook de voorkeursbehandelingen van het ego naar de oppervlakte, waardoor er weinig ruimte overbleef voor liefde, empathie en samenhorigheid en bleven enkel nog de structuren van het collectieve machtsmisbruik aanwezig binnen het spiritisme. Het belang van een spirituele leider is goed, mits het vanuit een onbaatzuchtig hart wordt geleid en niet vanuit het ego.


Deze kaart toont de behoefte aan om je te verbinden met een hogere macht dan enkel jezelf. Deze hogere machten hebben geen vaste vorm en nemen een nieuwe vorm aan wanneer het IK zich niet meer kan verenigen met de bekende patronen en structuren van de groep waar je je in het verleden mee verbond. Jouw ziel moedigt je aan om voorbij vaste en bekende patronen te gaan, waardoor groei mogelijk is. Deze zielsbehoefte voelt aan als een onvrede diep binnenin jezelf, dat niet te vergelijken is met eender welke andere vorm van onvrede dan ook. Het drijft je voort en moedigt je aan om onbekende paden te betreden. Diep van binnen voel je de onvrede, die je als een raadgever aanmoedigt om verder te kijken dan de bestaande structuren die je tot nu toe hebt opgebouwd.


Belangrijk om te weten is dat we allemaal een unieke blauwdruk hebben. Deze blauwdruk is verbonden met jouw levenskwaliteiten en je doelen op aarde. Wanneer een groep of een geloofssysteem je geen goed gevoel meer geeft en je het gevoel geeft dat het je niet meer ondersteund in je groeiproces, is het aan jou om je reis te vervolgen en opnieuw als droomwandelaar je hart te openen naar het nieuwe en het vernieuwende. Deze onvrede zorgt ervoor dat je door de spiritwereld wordt aangemoedigd om voorbij het bekende te gaan en het onbekende te omarmen. Als mens valt er nog zoveel te ontdekken en te herontdekken van jezelf.


Deze verbindingen kunnen binnen of buiten jezelf tot stand komen als een spiegel voor jezelf en je eigen belevingswereld. Als mens ben je uniek en enig in je soort. Uitdrukking geven aan jouw uniciteit is belangrijk voor de gemeenschap waar jij je in bevindt. Hierdoor kan de gemeenschap op zichzelf ook groeien en veranderen. Spiritueel leiderschap zorgt ervoor dat jij leiding neemt over jouw leven met jouw gidsen en begeleiders als ondersteuning op je weg. Als Ziels-mens zijn we allen slechts kleine radartjes in het grotere geheel, maar toch zorgt het hogere bewustzijn ervoor dat jij aansluiting vindt bij groepsgenoten en zielsverwanten die je op weg helpen om te groeien en om uitdrukking te geven aan jouw uniciteit. Als mens zijn we complexe wezens met eigen rituelen en vaste waarden, maar deze vaste waarden zijn slechts zo vast als ze vastgehouden worden. Het openstaan voor veranderende waarden zorgt ervoor dat jij als ziel kunt groeien.   


Deze kaart krijgt het getal 5 en geeft de waarde en het geloof weer om jezelf te kunnen zijn en gemeenschappen en groepen te ervaren waartoe je wilt behoren. Als een groep je vraagt om je aan te passen aan de denk- en zienswijzen die zij hanteren en deze belevingen niet goed voelen, wandel dan weg en blijf dicht bij je eigen gevoelswereld. De groeiprocessen bij Pax Christi vinden plaats op geestelijk en maatschappelijk gebied. De 5 geeft aan, dat werken met groepsenergie betekent dat jouw unieke kwaliteiten de groep op een positieve manier aanvult en dat jij van waarde bent in de groep en dat anderen dat ook voor jou zijn. Heel vaak nemen we de waarden en normen van een groep over, om er toch maar bij te horen. Wanneer een groep goed voelt geeft deze jou de mogelijkheid om als individu te groeien en krijg je de mogelijkheid om jezelf te uiten en op te komen voor je eigen waarden. Hier wordt dan naar geluisterd en omgekeerd luister jij dan ook. De waarden respect, groei en eigenheid staan hier hoog in het vaandel. Jij bent een uniek wezen dat niet de waarden en normen van een bepaalde maatschappij hoeft aan te nemen, maar ook de maatschappij niet hoeft te veranderen aan jouw behoefte, waarden en normen.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page